Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 1/2012


Zarządzenie Nr 1/2012

Dyrektora

Gminnej Biblioteki Publicznej

w Baniach

z dnia 02. 01. 2012

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach

Na podstawie:

 • Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ( tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. NR 76, późn. zm.)

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Rokiem obrotowym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach jest okres 12 miesięcy od 01 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. W jego skład wchodzą krótsze okresy sprawozdawcze:

 • miesiąc,

 • kwartał.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach przedkłada sprawozdania ze swojej działalności:

  1. do 31 lipca każdego roku przedstawia Wójtowi sprawozdanie merytoryczne obejmujące informację opisową o przebiegu wykonania planu za pierwsze półrocze i finansowe obejmujące część tabelaryczną składającą się z przedstawienia aktualnego na dzień 30 czerwca dochodów i wydatków oraz z wyszczególnieniem stanu należności i zobowiązań , w tym wymagalnych,

  2. w terminie do 31 stycznia roku następnego po roku budżetowym sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdanie roczne jednostki, wg zakresu określonego w ppkt 1,

  3. Dyrektor corocznie składa Radzie sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach

Najpóźniej do 15 października każdego roku budżetowego Dyrektor GBP zobowiązany jest przedłożyć Wójtowi projekt dochodów i wydatków na rok następny wraz z wnioskiem o dotację na działalność statutową i uzasadnieniem.

§ 2

Metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalenia wyniku finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, stosuje się w oparciu o załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:

 1. zakładowy plan kont ustalający:

  • wykaz kont księgi głównej,

  • przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

  • zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązanie z kontami księgi głównej,

 • wykaz ksiąg rachunkowych (wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe ), stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia (plan kont),

 • opis systemu przetwarzania danych (opis systemu informatycznego).

 • § 4

  System ochrony danych i zbiorów, opis systemu przetwarzania danych stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

  § 5

  Zasady sporządzania dowodów księgowych, ich rodzaje oraz przepływ przez GBP w Banie określa załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

  § 6

  Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach nie prowadzi kasy. Wszelkie płatności gotówkowe dokonywane za pomocą dowodu KW w kasie banku, z którym jednostka ma podpisaną mowę o prowadzenie rachunku bankowego.

  § 7

  Traci moc Zarządzenie Nr 5/2007 z dnia 01 lipiec 2007 r.

  § 8

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Dyrektor GBP Banie

  Grażyna Sudakow

  Załączniki do pobrania

  Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
  1 Zał. Nr 1 metody wyceny.doc (DOC, 28KB) 2016-11-12 22:00:32 613 razy
  2 Załączniki nr 2 do do zarzadz. nr. 1 2012.doc (DOC, 10KB) 2016-11-12 22:00:32 692 razy
  3 Zał. Nr 3 system ochrony danych.doc (DOC, 27KB) 2016-11-12 22:00:32 527 razy
  4 Zał. Nr 4 Instrukcja obiegu dokumentów-GBP POLITYKA.doc (DOC, 75KB) 2016-11-12 22:00:32 802 razy

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Grażyna Strychoń 12-11-2016 22:00:32
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Strychoń 02-01-2012
  Ostatnia aktualizacja: Grażyna Strychoń 12-11-2016 22:00:32