Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

regulamin wypożyczalni


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W BANIACH

I. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają wszyscy mieszkańcy gminy

 2. Osoba pełnoletnia przy zapisie powinna:

  1. okazać dowód osobisty lub inny dokument, stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania

  2. złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu wypożyczalni.

 3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają, zgodnie z przepisami rodzice bądź opiekunowie prawni.

 4. Czytelnik zobowiązany jest podawać zmiany adresu i miejsca pracy.

II. KAUCJE

Od czytelników dorosłych, którzy nie są stałymi mieszkańcami miasta bądź nie pracują na jego terenie, pobiera się przy zapisie kaucję (zwrotną) w wysokości aktualnej ceny wypożyczonej książki.

IV. WYPOŻYCZANIE

 1. Wypożyczyć można jednorazowo 5 książki.

 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.

 3. Termin zwrotu wypożyczonej książki można przesunąć, o ile nie ma na nią zapotrzebowania ze strony czytelników.

 4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem terminu ustalonego w ust. 2

 5. Jeżeli czytelnik potrzebuje książki, której nie ma w księgozbiorze Biblioteka obowiązana jest starać się o jej wypożyczenie z innej biblioteki. Koszty przesyłki pokrywa czytelnik.

 6. O ile książka popularno-naukowa jest wypożyczona, czytelnik może ją zamówić. Literaturę piękną czytelnik może zamawiać tylko w uzasadnionych przypadkach.

 7. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu w bibliotece.

 8. Czytelnik, w którego domu panuje choroba zakaźna, nie może korzystać z wypożyczalni.

IV. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Za przetrzymywanie książek / poza wyjątkowymi przypadkami należycie uzasadnionymi / ponad termin określony w P. III ust. 2 pobiera się opłaty w kwocie 10.gr od tomu za każdą dobę.

 2. Za każde I pisemne upomnienie pobiera się obowiązującą opłatę 3 zł.,

za każde II pisemne upomnienie pobiera się obowiązującą opłatę 6 zł.

 1. W razie opornego stanowiska czytelnika Biblioteka dochodzi swych pretensji na drodze prawnej.

V. POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik powinien szanować wypożyczone książki, chronić je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

 2. Czytelnik i bibliotekarz powinien zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Uszkodzenia powinny być zapisane na karcie.

VI. ZAGUBIENIE ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE KSIĄŻKI

 1. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książę. O ile odkupienie książki jest niemożliwe, czytelnik powinien zapłacić wartość książki wg aktualnej ceny rynkowej.

Za zgubiony lub uszkodzony jeden tom dzieła wielotomowego pobiera się należność za cale dzieło

 1. Czytelnik może za zgodą bibliotekarza, dostarczyć za zagubioną lub zniszczoną pozycję inna książkę przydatną dla biblioteki.

 2. Za uszkodzenie książki czytelnik obowiązany jest zapłacić odszkodowanie. Wysokość odszkodowania określa bibliotekarz.

 3. Za szkodę wynikłą ze zniszczenia książki lub jej uszkodzenia odpowiada czytelnik z wyjątkiem przypadków wywołanych okolicznościami.

VII. INFORMACJE I PORADY

 1. Czytelnik ma prawo korzystać z usług informacyjnych i poradnictwa bibliotecznego,

świadczonych przez pracowników biblioteki.

VIII. ŻYCZENIA I UWAGI CZYTELNIKÓW

 1. Wszelkie życzenia i uwagi czytelnik może wpisywać do książki życzeń i zażaleń, która

znajduje się w wypożyczalni miejskiej.

IX. PRZEPIS KOŃCOWY

CZYTELNIK NIE STOSUJĄCY SIĘ DO PRZEPISÓW NINIEJSZEGO REGULAMINU MOŻE BYĆ CZASOWO POZBAWIONY PRAWA DO KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI. W TYM PRZYPADKU PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO ODWOŁANIA SIĘ DO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grażyna Strychoń 17-11-2016 11:47:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Strychoń 10-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Grażyna Strychoń 17-11-2016 11:47:49