Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

regulamin czytelni internetowej


Załącznik do Zarządzenia nr 8/08

z dnia 17grudnia 2008r.

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

„IKONKA”

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH

 1. ZASADY KORZYSTANIA

 1. Czytelnia Internetowa przy Gminnej Bibliotece Publicznej udostępnia zasoby sieci Internet jako dodatkowe źródło informacji.

Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym ,a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej.

 1. Czytelnik ma możliwość : korzystania z Internetu, pracy z programem

Open Office.

 1. Prawo do korzystania z Czytelni Internetowej mają wszyscy czytelnicy.

 2. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

 3. Czytelnik może korzystać z Internetu po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem.

 4. Czytelnik korzystający z Internetu zobowiązany jest do:

- wpisania się do zeszytu użytkowników Internetu.

7. Indywidualna sesja internetowa w danym dniu może trwać 1 godzinę z możliwością przedłużenia , o ile nie będzie innych czytelników oczekujących na

dostęp do komputera.

 1. Stanowisko komputerowe opuszczone przez użytkownika na dłużej niż 10 minut,

zostanie udostępnione innemu użytkownikowi, bez zabezpieczenia wyszukanych

wcześniej danych.

 1. Korzystający z komputerów i Internetu powinni posiadać elementarna

znajomość obsługi :systemu operacyjnego LINUX, programu Open Office,

przeglądarki internetowej.

Biblioteka nie przeprowadza szkoleń w tym zakresie.

 1. Wyniki pracy można zapisać na dyskietce własnej lub zakupionej u bibliotekarza

 2. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go

w konfiguracji zastanej i usunąć zapisane wcześniej przez siebie dane.

- informacje nie zapisane, bądź zapisane na twardym dysku zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera.

- Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.

11. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.

12. W czytelni internetowej należy zachować cisze.

13. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być

emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.

 1. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.

 2. Okrycia wierzchnie , torby, teczki itp. należy zostawić w wyznaczonym miejscu.

 3. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów

spożywczych.

II.ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez niego szkody lub nadużycia popełnione przy korzystaniu z udostępnionych mu programów użytkowych, zasobów Internetu i powierzonego sprzętu .

 2. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi, bez podejmowania prób naprawy.

 3. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni,

wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 1. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z INTERNETU I

PROGRAMÓW UŻUTKOWYCH

 1. Użytkownikowi zabrania się:

- podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie

komputera,

- instalowania i uruchomienia na komputerze Czytelni Internetowej

jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika i

oprogramowania z serwisów dostępnych w Internecie,

- kopiowania na dysk twardy komputera danych,

- wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji

systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,

- łamanie zabezpieczeń systemu,

- samowolnego ustawiania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i

użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk

komputerowych,

- łamanie zabezpieczeń systemu,

- samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i

użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk

komputerowych,

- korzystanie z CHATA, IRC (Internet Relay Chat) oraz ICO (I Seek Sou) i

innych komunikatorów internetowych oraz innych funkcji mających

wyłącznie rozrywkowy charakter w tym uruchamianie gier komputerowych,

filmów na DVD,

- wykorzystywanie Internetu udostępnionego w Bibliotece do popełniania czynów

niezgodnych z prawem ,

- przeglądania ,przesyłania ,udostępniania stron o treściach pornograficznych,

rasistowskich, propagujących przemoc lub treści obraźliwe oraz innych

powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie.

 1. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika

przy komputerze.

 1. Bibliotekarz może odmówić dostępu do komputera jeśli uzna , że użytkownik

wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem.

 1. Bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uzna , że

użytkownik wykonuje czynności niepożądane , nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.

5. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia użytkownika prawa do

korzystania z Czytelni Internetowej .Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor

Biblioteki.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 .12. 2008 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grażyna Strychoń 17-11-2016 12:31:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Strychoń 17-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Grażyna Strychoń 17-11-2016 12:31:59