Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 

§ 1

1.      Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.

2.      Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3.      Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a)      okazać dowód osobisty,

b)     wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

4.      Za niepełnoletniego  czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

5.      Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania miejsca pracy lub szkoły.

6.      W czasie ,gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna ,nie może on korzystać z  wypożyczalni.

7.      Czytelnik przychodząc do  czytelni zostawia wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę w wyznaczonym miejscu.

 

§ 2

1.      Kaucje od czytelników pobierane są w następujących  wypadkach:

a)      jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem /kaucja w wysokości wartości danej książki/

2.      Czytelnik ,który zamierza wycofać  kaucję rezygnując z korzystania z biblioteki, winien  poinformować o tym bibliotekę co najmniej na dwa dni przed terminem wycofania.

3.      Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacona na dochody biblioteki.

 

§ 3

1.      Wypożyczać można jednocześnie  5 voluminów

2.      Książki z działu beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż  14 dni.

3.      Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4.      Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust.2 i 3, jeżeli  stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

5.      Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

6.      W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelników biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.

7.      Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni  korzysta się tylko na miejscu.

8.      Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą tych czytelników.

 

§ 4

1.      Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach ,pomaga  w doborze literatury, korzystania z katalogów ,wydawnictw informacyjnych itp.

 

§ 5

1.      Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną , powinien też zwrócić uwagę na stan książek przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi .

2.      Za szkody wynikłe z zagubienia , uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.  Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia.

        Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka  wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

        Czytelnik może ,za zgodą bibliotekarza ,dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki .

 

§ 6

1.       Za przetrzymywanie  książek ponad termin określony w § 3 usy.2 i 4 biblioteka pobiera opłaty w kwocie  2 zł od woluminu za każdy rozpoczynający  się tydzień po terminie zwrotu.

za wysłanie I upomnienia biblioteka pobiera  3 zł.

za wysłanie  II upomnienia biblioteka  pobiera  6 zł

2.       Czytelnik ,do którego biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty.

3.       Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych  przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

4.       Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób, złośliwie uchylających się od zwrotu książek.

 

§ 7

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe ,pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grażyna Strychoń 19-03-2014 19:57:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Strychoń 19-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Grażyna Strychoń 19-03-2014 20:00:42